Hipoteka | Oddłużanie hipoteczne

konsulting 

Wyspecjalizowany zespół prawników oraz analityków zapewnia kompleksowy serwis w zakresie oddłużania hipotecznego.

Restrukturyzacja zobowiązań hipotecznych lub zabezpieczonych hipoteką

Zapewniamy pomoc prawną w zakresie restrukturyzacji zobowiązań kredytowych oraz umorzenia długu. W ramach tej pomocy w Kancelarii działa wyspecjalizowany zespół prawników, który zajmuje się obsługą prawną długów, w tym zabezpieczonych rzeczowo np. zastawem lub hipoteką.

Z uwagi na fakt, iż na rynku polskim wciąż działa wiele nierzetelnych podmiotów kredytowych, Kancelaria wychodzi naprzeciw problemom osób zadłużonych – konsumentów oraz przedsiębiorców, którzy potrzebują fachowego i kompleksowego wsparcia w obsłudze swoich zobowiązań. 

Kancelaria prowadzi obsługę prawną dłużników na każdym etapie ich sprawy, zwłaszcza w sytuacji prowadzonej wobec nich egzekucji komorniczej. Szczególna forma pomocy Kancelarii skierowana jest natomiast dla osób, które obsługują kredyty trudne tj. kredyty nienależycie spłacane, których suma zadłużenia przewyższa wartość obciążonego mienia lub nawet posiadanego majątku.

Klienci Kancelarii mogą liczyć na kompleksową pomoc prawną, która doprowadzi do całościowej restrukturyzacji ich zadłużenia lub jego umorzenia. Kluczem do realizacji uzgodnionego celu jest wielopłaszczyznowa i skuteczna działalność Kancelarii, zarówno w relacjach z wierzycielem, z komornikiem, jak i w zakresie ewentualnej sprzedaży rzeczy obciążonych, które dłużnik skłonny jest spieniężyć w celu rozliczenia swojego zadłużenia. Działania Kancelarii mają na celu w szczególności takie dostosowanie formuły spłaty zaciągniętego kredytu, aby odpowiadała ona możliwościom finansowym Klienta Kancelarii, jak również była satysfakcjonująca dla wierzyciela i doprowadziła tym samym do ugodowej spłaty długu.

Sprzedaż nieruchomości z hipoteką

Wychodzimy z założenia, że każde zadłużenie można zrestrukturyzować. W wielu przypadkach Klienci naszej Kancelarii mogą liczyć na poważne umorzenia swoich zobowiązań, sięgające w niektórych sprawach nawet do kilkuset tysięcy złotych. W każdej sprawie pierwszorzędne znaczenie w Kancelarii ma indywidualne podejście do Klienta, właściwe określenie priorytetów oraz opracowanie skutecznego planu restrukturyzacyjnego.

iSzybki kontakt: kontakt

Kredyt hipoteczny  | Pożyczka hipoteczna:

  • Kredyt inwestycyjny
  • Kredyt konsumpcyjny
  • Linia kredytowa
  • Kredyt na zakup nieruchomości

Hipoteka - restrukturyzacja zobowiązań zabezpieczonych hipotecznie:

  • Restrukturyzacja kredytów i zobowiązań zabezpieczonych hipotecznie (grupy: przedsiębiorstwa oraz konsumenci)
  • Umorzenie egzekucji z nieruchomości
  • Rozliczenie i ugoda z bankiem / wierzycielem
iSzybki kontakt: kontakt

 


Sprawdź także:

Słowa kluczowe:

[hipoteka, oddłużanie hipoteczne, restrukturyzacja kredytu, wykreślenie hipoteki, sprzedaż nieruchomości z hipoteką]